نام و نام خانوادگی  سمت                               
 علی اصغر عباسی
 مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان

نام و نام خانوادگی  سمت              عنوان                        
مهدی عاطفی  معاون فنی و عملیاتی منطقه  ستاد منطقه
سیدکاظم اسد  معاون مالی اداری منطقه ستاد منطقه
علی فخاری راد
معاون بازرگانی منطقه ستاد منطقه


نام و نام خانوادگی                       
 سمت                                                                                                                                                                
عنوان                     
علیرضا احسانی
 رئیس انبار شهید بهمنی مقدم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان                 
رئیس واحدهای عملیاتی                                                                     
افشین آشتا رئیس مرکز سوختگیری هواپیمائی شهید اسدپور شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان
 رئیس واحد عملیاتی
عباس دوبحری  
 رئیس بهداشت ایمنی و محیط زیست
رئیس واحد عملیاتی
 کسری جعفریان
 رئیس سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت
 رئیس واحد عملیاتی
 سهیب هادی
 رئیس سامانه هوشمند سوخت
 رئیس واحد عملیاتی
 مریم پورنصرا  رئیس روابط عمومی منطقه  رئیس واحد ستادی
محمدرضا هوشیار
رئیس تامین و توزیع رئیس واحد ستادی
 مهران قاسمی
 رئیس CNG
 رئیس واحد ستادی
 داوید نادری
 رئیس مهندسی
 رئیس واحد انبار نفت
 رضا بابا احمدی
 رئیس امور اداری
 رئیس واحد ستادی
 موسی علیزاده پورزنجانی
 رئیس امور مالی
 رئیس واحد ستادی
ویگن حسن پور
 رئیس ناحیه مرکزی رشت  رئیس ناحیه
رضا دعا گوی راد
رئیس ناحیه فومن رئیس ناحیه
 عماد صفری  رئیس ناحیه رودسر  رئیس ناحیه
محمد علیاری
 رئیس ناحیه آستارا  رئیس ناحیه
حسن اعتباری  رئیس ناحیه لاهیجان  رئیس ناحیه
غلامرضا حسن پور  رئیس ناحیه انزلی  رئیس ناحیه
اردشیرهوشیاری رئیس ناحیه رودبار  رئیس ناحیه
 رامین ابراهیم نژاد رئیس ناحیه تالش  رئیس ناحیه
 جمالعلی شاه محمدی  رئیس ناحیه صومعه سرا  رئیس ناحیه